مطالب خاص و جالب

مطالب جالب،خواندنی،علمی و ....به همراه اطلاعاتی پیرامون روستای سلیمانی

- میزان مرفین موجود در تریاک حدودا بین 4 تا 21 درصد میباشد.

- گروه هروئین ها به چند دسته تقسیم می شوند:1- هروئین با مرفین 3 تا 7 درصد (گرد) 2- کراک با مرفین 60 تا 70 درصد( جامد کدر) 3- کریستال با میزان مرفین حدود 90 تا 95 درصد (جامد شفاف)!!! به دلیل ماندگاری بیشتر مشتقات تریاک در بدن مصرف روزانه به 2 تا 3 بار خلاصه می شود ولی معتادین به کراک و ... بدلیل صعود و نزول سریع، بعد از یکی دو ماه، مصرف روزانۀ به 10 بار در روز هم خواهد رسید یعنی تعطیلی شدن کامل زندگی عادی و نابودی جسم، روح و همه چیز!!!!

فقط مصرف سه بار کراک یا ... یعنی اعتیاد! اعتیاد = با مرگ تدریجی با نکبت! ولی با کمی همت و نظارت پزشک قابل درمان است!

[ جمعه یازدهم مرداد ۱۳۹۲ ] [ 1:31 ] [ سلیمانی ]

[ ]